czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, działanie na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): uaktualnienie wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej działanie na ocenę kondycji), rozpatrywanie sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), wieloletnia prognoza finansowa artykuł dotacje (sposoby ujęcia i działanie na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” oznacza to „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące należności (kiedy, dlaczego, ile i na jakim sposobem długo), odroczony taksa dochodowy (kiedy, dlaczego, wpływ na wyniki finansowe), wieloletnia prognoza finansowa wzór porównywalność danych (przy różnorodnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co tak naprawdę znaczą), ogół zagadnień transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym termin cichych rezerw), segmenty aktywności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku przemiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

Komentarze: 2


  • noavatar.png
    Dariusz Fuchs o ubezpieczeniach OC | 2020-05-11

    Przez chwilę byłem nieobecny, ale teraz pamiętam, dlaczego kochałem tę witrynę. Dzięki, spróbuję sprawdzać częściej. Jak często aktualizujesz witrynę?

  • noavatar.png
    Robert Kosmal jestem doradcą restrukturyzacyjnym | 2020-05-30

    Przez chwilę szukałem tylko tych informacji. Po 6 godzinach ciągłego Googleing, w końcu dostałem go w swojej witrynie. Zastanawiam się, jaki jest brak strategii Google, która nie zalicza tego rodzaju informacyjnych stron internetowych na początku listy. Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze miejsca są pełne śmieci.